S5:51-2b(Karttext vänster sida:)
Wa-ger-sta egor på den-na sij-dan.
Fin-torpa egor.
Sijgrid Torpz skough.
Fintorp 1/4.
Knatorp 1 frälsse.
Broo egor på den-na sij-dan.
Små starr wall.
Knatorpz engh och giärde.
Måsse odugeligh till engh.
Myrr kiärr.
Bygge <  >agz wärckz t<  >rpt1 till Stiernsund.
Gran skough mädh bärgh och steningh mark.
Gran skough.
Små starrwall.
Hårdwall.
Knechte stugu.
Laggarn myr.
Gran skough och bärgh sampt stenigh mark.
Gångh wägh.
Roijan dagz wärkztorp.
Jönsson myre.
Floen lacus.
Gran skough och bärg sampt stenigh marck.
Gran skough medh bärgh och stenigh marck.
Bo-da skough uth marck på denna sijdan.
Siöta torpet.
Bäcke dr<å>gh.
Ruda 1 helt.
Backa stugu.
Biörck och ahl skough.
Grytt mooen.
Issbärget.
Siöt fahans engh.
Siöt faen torp.
Ack siön.
Acksiöö torp.
Åwijke egor och skough.
Hälla.
Stierne sundz skoug och uth marck.


_______________
1Fel för dagz wärckz torpet?