S5:51-2c(Karttext högra fliken:)
Lindz egor på den-na sijdan.
Små starr wall med måsse.
Hård wall.
Fall.
Hårdh wall.
Tufwigh och hård wall.
Leer jord.
Granskough sampt enebackar medh steenbunden marck.
Leer jordh.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Linden.
Leer jordh.
Leer jordh.
Knechte stugu.
Leer jordh.
Hårdwall.
Backa 1 helt.
Knechte stugu.
Leer jord.
Lindewall.
Backa egor.
Muhl och leer jord.
Hårdh wall.
Hård wall.
Leer jord.
Kallf hålmen.
Åkernässudd.
Ruda 1 helt.
Alsnön lacus.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.