S5:54(Beskrivning:)
Wäsle 1/2 hemman uthi
Askersundz sochn.

Littra                                                        Åker. Engh.
A. Huus tompten.                                  tunland. lass.
B. Ena åhrs uthsäde, no 1 uthi
   östra giärdet af flåt leera
   jord, räknas till hwart 5:te korn,            1 3/4.
   No 2 een åkerbröt af öhr jord,
   kan beräknas till hwart 4:de korn,            5/8.
   Ibidem linde wall, 3/8 tunland á 1 lass,                 3/8.
C. Andra åhrs uthsäde uthi wästra
   giärdet af muhl, örr och
   stenigh sampt höghländigh
   jörd1, räknas till hwar 5:te korn,           3 1/4.
   Ibidem linde wall, 3 7/8 tunland á 1 lass,            3 7/8.
D. Engen no 3 neder widh elfwen
   af siländig hård wall, 3 5/8 tunland á 2 lass,        7 1/4.
   No 4 skarpare hårdh wall och
   tufwigh af 5 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                   8.
   No 5 sanckare hård wall, 9 tunland
   á 2 lass,                                                         18.
E. Een liten betees haga.              __________________
                                                              5 5/8.   37 1/2.
      Humble gård 100 stänger.
   Muhlbet, knapt fånge skough och
   wedebrandh medh Wåcknestadh
   boerne.


(Karttext:)
Läggesta engh på denna sijdan.
Sidländ hård wall.
Skarpare hårdwall.
Engens egor på denna sijdan.
Små biörke skough.
Lind.
Sankare hårdh wall.
Engetorpz egor.
Linde.
Muhl stenigh örr jord och höghländig jord.
Oduglig.
Lindh.
Lind.
Flått leera jordh.
Tåmpt.
Öhr jord.
Wåknesta engh.
Skough och uth marck.
Betees haga.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


________________
1Fel för jord.