S5:56(Tom sida:)
Folio 56.

No 14.

Wåcknesta uti
Sundbo härad och Asker-
sundz sochn.
16.