S5:57-8b(Karttext:)
Kiärr.
Läg-ge-sta egor på den-na sij-dan.
Små starr wall.
Askersundz byes e-gor på denne sijdan.
Wässle engh.
Wässle åker giärden.
Wässle.
Kiälla.
Askersundz bye engh.
Oduglig steen backa.
Ungh gran och ahl skough.
Leer jord.
Engetorp.
Leer jord.
Leer jord.
Ler jord.
Engetorpz åker giärden och engh.
Knechte stugu.
Tompt.
Små starrwall.
Små starrwall.
Oduglig backa.
Swagare lermån.
Leer jord.
Dufwenäs udden.
Åssens engh.
Granbacka.
Leer jordh.
Engens egor på den-na sij-dan.
Åssen.
Hård wall.
Winter wägen.
Små star wall.
Hårdwall.
Hårdwall.
Åssens engh.
Starcke torpz egor.
Wijkan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.