S5:60a(Invikt flik:)
Winna uti
Sundbo härad och
Askersundz sochn.
17.