S5:62(Tom sida:)
Folio 62.

No 16.

Måseby uti
Grimstens härad och
Wijby sochn.
18.