S5:66(Tom sida:)
Folio 66.
No 17.

Lijby uti
Grimstens härad och
Wijby sochn.
19.

Q5.