S5:70(Tom sida:)
Folio 70.

Åhlewij uti
Grimstens härad och
Wijby sochn.
20.
Q5.