S5:71-2b(Karttext:)
Gambal giärdes gårdh.
Öhija måse.
Öhija egor.
Öhia måssen.
Hårs öhn.
Nalene egor.
Sanck dyewall.
Hård wall.
Åkerne engh.
Hård wall.
Öhr jord.
Små starr wall.
Måsze by egor på denna sijdan.
Öhr jordh.
Hu< >lne engh.
Uthmarck.
Ene backe.
Hård wall.
Åkerne gärde.
Hård wall.
Åkerne 1/2 skatte.
Åkerne egor.
Åkernas mark.
Een och gran buskar.
Åkerne giärde.
Knechte stugu.
Knechte stugu.
Mull och stenig jord.
Enebacke oduglig.
Lind.
Öhr jord.
Linde wall.
Muhl jord.
Uth marck.
Hårdwall.
Swart mylla.
Mull och klap-steens jordh.
Swart mylla jordh.
Örr jordh.
Mull och klap-stens jordh.
Öhr jord.
Hårdwall.
Hård wall.
Hullerne 1/2 crono.
Lind.
Broby egor på denna sijdan.
Skarby siön lacus.
Hullerne egor.
Gran backa.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.