S5:74a(Invike flik:)
Kårkulla uti
Grimstens härad och
Wijby sochn.
21.