S5:74b(Beskrivning:)
Kårkulla uthi Grimstens härad och Wijby
sochn, 1 crono förmedlat till 1/2 hemman indehlt under infanterijet.
Åker bruket ähr tredingz trädde.

Litter.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                   Åker. Engh.
B. Upbrukat åker in alles uthi 3:e giärden af öhr,                  tunland. lass.
   sandh och stenigh jordh 12 tunlandh, gifuer ähringh
   till huart 4:de korn, wthföres tuänne dehlar,                         8.
   Ibidem linde wall, 3 tunlandh á 1 1/2 lass, giör 4 1/2 lass uthföres
   tuänne dehlar,                                                                               3 3/8.
C. Een engh af små star wall, 9 3/8 tunlandh á 1 lass,                        9 3/8.
D. En engh af hårdh wall, 4 5/8 tunlandh á 1 lass,                              4 5/8.
E. Een engh af fnugg och stenigh wall, 8 3/8 tunlandh á 1 lass,           8 3/8.
F. Een bettes haga.                                                       ______________
                                                                                            8.      25 3/4.
         Humble gårdh 200 stänger.
   Wijdare detta hemmanetz lägenhetter finnes här till
   muhlbete sampt fånge skough och wedebrandh
   medh omliggiände heman.

         Aftaget anno 1693
         af
         Gabriel Toring.


(Karttext:)
Sten baka oduglig.
Linde wall.
Öhr, sand och stenigh jord,
Aspa egor.
Betess haga.
Lindh.
Öhr sandh och stenigh jordh.
Små star wall.
Lindh wall.
Broby torpz egor.
Oduglig steen baka.
Öhr sandh och stenigh jord.
Sidländ wall.
Hård wall.
Fnugg och stenigh wall.
Broby engh.
Sten kulla egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.