S5:75a(Invikt flik:)
Folio 75.   No 4.     Q 5.

Ånnebrunn uti
Grimstens härad och Wijby sochn
sampt
Öster engs uthjord
uti samma härad och
sochn med det
förra.