S5:76a(Invikt flik:)
Törntorp sampt
Måsetorp uti
Grimstens härad och
Wijby sochn.

Anno  G. Toring.


(Karttext:)
Oduglig liungh mark.
Fnugg vall.
Oduglig mark.
Lindh.
Lind.
Bake.
Fnugh vall.
Löfåsens egor.
Bake.
Fnugh vall.
Oduglig baka.
Karstorpz egor.
Simma torpz egor.
Fnugh vall.
Oduglig mark.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.