S5:78(Tom sida:)
No 1.    Folio 78.

Skarby uti
Grimstens härad och
Hackwadz sochn.
22.