S5:81a(Invikt flik:)
Nordan siö uti
Grimstens härad och
Wijby sochn.


(Karttext:)
Oduglig baka.
Öhr och sand jord.
Skough och utt mark på denna sijdan.
Lind.
Hård vall.
Fnugh vall medh eeck skough.
Oduglig steen baka.
Humble gård.
Öhr och sandh jord.
Valke egor.
Suart myla.
Hård vall.
Linde vall.
Betes haga.
Haf siön.
Östan siö egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.

Anno 1693 af
G Toring.