S5:86(Tom sida:)
Folio 86.

Suenstorp och Mooen,
tuänne torp belägne uti
Askers härad och Tännes1 sochn.
24.
Q 5.


______________
1Fel för Lännes.