S5:90(Tom sida:)
No 16.    Folio 90.

Öster och Wäster Dimba uti
Askers härad och
Tännes1 sochn.
25.


______________
1Fel för Lännes.