S5:94(Beskrivning:)
Fastorp uthi Askers härad och
sochn, höghwälborne herr Clach Åkesson till bysta hafwer
bekommit af kounglig maijt och cronan anno 1560.

A. Hemmanetz huusz tompt.                                               Åker. Engh.
B. Enna åhrs wthsäde uthi nårra giärdet af såugh,             tunland. lass.  
   öhr och stenigh jord, ähringh till huart 4:de korn,             2 3/8.
   Ibidem linde wall, 5/8 tunlandh á 1 lass,                 5/8.
C. Andra åhrs wthsäde uthi söra giärdet af samma
   jordh måhn,                                                                   3.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunlandh á 1 lass,                 1/2.
   Åker höö 1 1/8 lass, uthföres halfdehlen för huart
   annat åhrs träde skull,                                                                    9/16.
D. Engen, no 1, af fnugh wall och hårdh, 5 15/16
   tunlandh á 1 lass,                                                                       5 15/16.
   No 2, af små star wall, 1 3/4 tunlandh á 2 lass,                            3 1/2.
   No 3, af fnugg och hård wall medh biörk
   och ahl skough bewuxen, 9 tunland halfdehlen uthföres,
   4 1/2 tunlandh á 1 lass,                                                               4 1/2.
E. Dito een gräss haga af hardh1 wall, 4 1/2 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                                4 7/8.
F. Een liten kalfwehaga.                                      __________________
                                                                                      15 3/8.  19 3/8.

   Wijdare detta hemmans lägenheter finnes
   här till, muhlbete sampt fånge skough
   och vedebrandh uppå almäningen.
   Åkerbrucket ähr huart annat åhrs träde.


(Karttext:)
Hårdh vall.
Biörk och gran backa.
Fnugh och hård vall.
Lind.
Lind.
Såugh öhr och stenigh jordh.
Såugh öhr och stenigh jordh.
Lind.
Lind.
Betes haga.
Lind.
Små star vall.
Almän-ingen på denna sijdan.
Fall.
Gran och biörk skoug.
Biörck och ahl skough.
Fnugh och hård vall.
Fall.


Aftaget uthi juli
anno 1694 af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


________________
1Fel för hårdh.