S5:95(Tom sida:)
Folio 95.

Fastorp uti
Askers härad och sochn.
26.