S5:96(Tom sida:)
Folio 96.

Östra Röninge uti
Askers härad och Mädlösa
sochn.
27.
Q 5.