S5:100(Tom sida:)
Folio 100.

Ekeby uti
Askers härad och  Mädlösa sochn.
28.