S5:104(Tom sida:)
3.  Folio 104.

Helgestad uti
Askers härad och Mädlösa sochn.
29.

Q 5.