S5:108(Tom sida:)
Folio 108.

Dömmestaby uti
Askers härad och Mädlösa sochn.
30.