S5:112(Tom sida:)
Folio 112.

Bondewrack uti
Askers härad och Mäd-
lösa sochn.

Q 5.

31.