S5:116(Tom sida:)
6.  Folio 116.

Eggeby uti
Askers härad och Mäd-
lösa sochn.
32.