S5:120(Tom sida:)
No 17.    Q 5.    Folio 120.

Åckerby
uti
Nerike, Askers härad och
Mälösa sochn.
Q 5.    33.