S5:124(Tom sida:)
No 14.    Folio 124.

Skyllersta by uti
Skyllersta härad och sochn.
34.