S5:128(Tom sida:)
Folio 128.

Kånsta uti
Skyllersta härad och sochn.
35.
Q 5.