S5:132(Tom sida:)
Folio 132.

Wargetorp uti
Skyllersta härad och sochn.
36.