S5:137(Tom sida:)
Folio 137.

Stär Biörcka uti
Skyllersta härad och sochne<n>
Ekeby.
37.