S5:138(Tom sida:)
Folio 138.
No 21.

Booskulla uti
Skyllersta härad och
Swinewadz sochn.
38.