S5:142(Tom sida:)
Folio 142.

Däija uti
Skyllersta härad och
Svinevadz sochn.
Q 5.  39.