S5:143-4a(Invikta flikar:)
Reviderat år 1753 och observerat som quarlig-
gande memorial och anmärkningar
wid handen gifwa