S5:143-4c(Karttext:)
Grönmåsse tärna.
Hunnebärgz port.
Steen på Hopa fallet.
Holmen i Åhlsiöö måssen.
Åhl siöö måssen.
Åhl siöön.
Giöhl måszen.
Åhl siöö kiärret.
Åhl siöö bäcken.
Qnar1 ställe.
Twär bäcken.
Sandblandat jord.
Skualt qwarn.
Dam kiärs tärnn.
Båcksteens kiärret.
Boo herre gårdz egor på denna sijdan.
Deija siöön.
Staweholmen2.
Båcksteen een stoor giordefast steen.
Biörck skough och stenigh mark.
Röe dye och starr wall.
Oduglig.
Ekefloen een måsse.
Sågh quarn.
Gran och tall skough mädh bärgiugh och stenigh marck.
Gåhle siöön.
Små starr wall.
En stoor giorde fast steen.
Oduglig steen backa.
En sten.
Penninge bärget.
Een långh steen.
Een steen som ligger omkull.
En långh fyrkantigh steen på Högh kiärs moen.
Een steen på Stakemoen.
Kongz måssen.
En ek, af brändt.
Een steen om kull wedh sijdan på ett bärgh.
Booskulla egor.
Dyrbohls egor på denna sijdan._____________
1Fel för quar?
2Fel för Storholmen?