S5:146(Tom sida:)
Folio 146.
No 25.

Bo sätherij sampt
hemmanet Lindhult uti
Skyllersta härad och
Swinewadz sochn.
40.