S5:151(Tom sida:)
Folio 151.

Åå uti
Skyllersta härad och
Swinewadz sochn.
No 30.
41.