S5:152(Tom sida:)
Folio 152.
No 31.

Afraby uti
Swinewadz sochn
och Skyllersta härad.
42.