S5:153-4a(Baksida flik:)
År 1753 reviderad och obserwerat som qvarliggande
memorial och anmärkningar wid handen
gifwa.