S5:153-4b(Beskrivning:)
Explicatio notarum
uppå
Afwerbyes egor och lägenheeter.

A. Byszens huustompt.                                                                   Åker. Engh.
B. No 1, Bruse gården.                                                               tunland. lass.  
   Nårra giärdet af leer jordh,                              18.
   Ibidem lindewall, 5 tunland á 1 1/2 lass,                        4 1/2.
C. Lindz backa giärdet samma åhr af leen jordh, 11 1/4.
   Ibidem lindewall, 13 3/4 tunland á 1 lass,                    13 3/4.
D. Ett litet giärde samma åhr af leerblandad jord, 1 3/4.
                                                                    _____________
                                                                         31.
   Hwar af blifwer Brusse gårdens andehl,                                  12 5/8.
E. Andra åhrs uthsäde af leen jord,                    11 1/4.
   Ibidem linde wall, 11 3/4 tunland á 1 lass,                   11 3/4.
F. Samma åhr ett giärde af leer jord,                 17 3/4.
   Ibidem linde wall, 4 3/4 tunland á 2 lass,                       9 1/2.
                                                                _______________
                                                                        29.       32 1/2.
   Hwar af blifwer Brusse gårdens andehl,                                  11 7/8.
   Åker hööet 39 1/2 lass som uthföres för wart annat
   åhrs träde skull,                                                         19 1/4.
G. Söder engen som består af små starrwall, 35
   tunland á 2 lass,                                                        70.
H. Nårr engen som består af små starrwall, 39 3/4
   tunland á 2 lass,                                                        79 1/2.
J. Öster engen som består af små starrwall, 28
   tunland á 2 lass,                                                        56.
                                                                 _______________
                                                                                  224 3/4.
   Hwar af blifwer Brusse gårdens andehl,                                              92 1/2.   
                                                                  ___________________________
                                                                                                24 1/2.  92 1/2.