S5:153-4c(Beskrivning:)
   No 2, östera gården.                                                                     Åker. Engh.
B. Nårra giärdet af leer jord,                              18.                     tunland. lass.
   Ibidem lindewall, 3 tunland á 1 1/2 lass,                         4 1/2.    
C. Lindzbacka giärdet samma åhr af leen jord,   11 1/4.
   Ibidem linde wall, 13 3/4 tunland á 1 lass,                    13 3/4.
D. Ett litet giärde samma åhr af leerblandad jord, 1 3/4.
                                                                 _____________
                                                                         31.
   Hwar af blifwer östra gårdens andehl,                                       7 5/16.
E. Andra åhrs uthsäde af leen jord,                    11 1/4.
   Ibidem linde wall, 11 3/4 tuland á 1 lass,                      11 3/4.
F. Samma åhr ett giärde af leer jord,                  17 3/4.
   Ibidem linde wall, 4 3/4 tunland á 2 lass,                        9 1/2.
                                                                     ______________
                                                                         29.       39 1/2.
   Hwar af blifwer östra gårdens andehl,               6 7/8.   }
   No 3, een liteten åker lyckia till östra och wästra          }
   gården af leer jord 1 3/8 tunland hwar af blifwer östra   }          7 1/2.
   gårdens andehl,                                                   5/8.   }
   Åker hööet 39 1/2 lass som uthföres för hwart annat
   åhrs träde skull,                                                          19 1/4.
G. Söder engen som beståår af små starr wall, 35 tunland
   á 2 lass,                                                                      70.
H. Når engen som består af små starr wall,  39 3/4
   tunland á 2 lass,                                                         79 1/2.
J. Öster engen som beståår af små starr wall,
   28 tunland á 2 lass,                                                     56.
                                                                  _______________
                                                                                   224 3/4.
   Hwar af blifwer östra gårdens andehl,                                                   52 7/8.
                                                                                  ___________________
                                                                                                14 13/16.  52 7/8.


   No 4, wäster gården.                                                                 Åker. Engh.
B. Nårra giärdet af leer jordh,                            18.                   tunland. lass.
   Ibidem linde wall, 3 tunland á 1 1/2 lass,                        4 1/2.
C. Lindzbacka giärdet samma åhr af leen jordh,  11 1/4.
   Ibidem linde wall, 13 3/4 tunland á 1 lass,                   13 3/4.
D. Ett littet giärde samma åhr af leerblandat jord,  1 1/4.
                                                                      ______________
                                                                         31.
   Hwar af blifwer wästra gårdens andehl,                                   7 7/8.
E. Andra åhrs uthsäde af leen jordh,                   11 1/4.
   Ibidem linde wall, 11 3/4 tunland á 1 lass,                   11 3/4.
F. Samma åhr ett giärde af leer jord,                  17 3/4.
   Ibidem linde wall, 4 3/4 tunland á 2 lass,                       9 1/2.
                                                                     ______________
                                                                         29.      39 1/2.
   Hwar af blifwer wästra gårdens andehl,             7 3/8. }
   No 3, een liten åker lyckia till östra och wästra           }
   gården af leer jord, 1 3/8 tunland, hwar af blifwer        }           8 1/8.
   wästra gårdens andehl,                                         3/4. }
   Åker hööet 39 1/2, uthföres för wart annat åhrs
   träde skull,                                                                19 1/4.
G. Söder engen som består af små starrwall, 35
   tunland á 2 lass,                                                        70.
H. Nårr engen som består af små starrwall,  39 3/4
   tunland á 2 lass,                                                         79 1/2.
J. Öster engen som består af små starr wall, 28 tunland
   á 2 lass,                                                                    56.
                                                                           __________
                                                                                 224 3/4.
   Hwar af blifwer wästra gårdens andehl,                                                57 9/32.
        Humble gård 100 stänger.                                _____________________
                                                                                               16.          57 9/32.