S5:153-4d(Rubrik:)
Afraby uthi Swinewadhz
sochn och Skyllersta häradh, tree
hela och 1/2 hemman, uppå hwilka hemman
intet öretahl finnes, uthan den åthskilldnadt
hemmanen emellan ähr finnes uthi deras
häfdor och åkerskifften.

                   { Bruse gården,        21. }
                   { Östra gården,        12. }
Nembligen. { Tåmpte gården,       5. }  alnar.
                   { Wästra gården,      13. }
                                            ____________51 ahlnar.


(Karttext:)
Kopparbohlz egor.
Små star wall.
Humbelebohlz egor.
Lindh.
Fall.
Gran baka.
Leer jordh.
Små star wall.
Gran skough.
Linde wall.
Leen jordh.
Små star wall.
Lindh.
Knecte stugur.
Leen jordh.
Tåmpt.
Lerblandat jord.
Döbaka egor.
Leer jordh.
Gran baka.
Leen jordh.
Leer jordh.
Små star wall.
Skough och utt marck.
Oduglig lindh.
Linde wall.
Fall.
Fall.
Små star wall.
Broo.
Gran baka.
Hard1 fnugg wall.
Håhle egor på denna sijdan.
Gamby egor på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.

__________________
1Fel för hård.