S5:156(Tom sida:)
Folio 156.
Afraby.

Geometrisk charta öfwer
föregående Afrabys inägor och
uthrymmen, sampt tuistige linier e-
mellan Glåttersbäck och Afraby.
43.