S5:160(Tom sida:)
No 20.   Folio 160.

Iboholms sätherij med
des underlagde hemman.
Siöö,
Grisbacka och
Nygård,
belägne uti
Skyllersta härad och
Swinewadz sochn.
44.
Q 5.