S5:161-2(Rubrik:)
Geometrisk carta
af
säterijet Iboholm medh dhe der under-
lagde hemman uthi Närckie, Skyllersta häradt
och Swinewadz sochn beläget. Des skough och uthrymme
finnes uppå medh fölligande carta no 20.


(Karttext:)
Hälnääs egor på denna sijdan.
Betees haga af stenigh mark.
Fall.
Fall, odugeligh.
Tompt.
Lind.
Lindh.
Fall.
Enebacka.
Wijde kiär, duglig att röija.
Afveren lacus.
Leerblandat jord.
Leerblandat jordh.
Leerblandat jordh.
Linde wall.
Fall.
Små starr wall.
Odugeligh backa.
Linde wall.
Linde wall.
Småå starr wall.
Grijsbacka och Bäcks uth engh af små starrwall på Iboholms och Siöös egor.
Små starrwall.
Linde wall, kalfwa betee.
Betees haga för kalfwar.
Fnugh wall.
Fnugh wall.
Biörk backa.
Fall.
Wijde skoug.
Granbacka.
Brebohls egor.
Odugeligh backa.
Lind.
Små starr walls engh.
Gran backa.
Pårr udden.
Skough och odugeligh mark.
Swart mylla jord.
Leer jordh.
Hårdh wall.
Oduglig backa, pörte.
Småå starr wall.
Småå starr wall.
Fall.
Små starr wall.
Oduglig.
Leer blandat jord.
Leerblandat jord.
Lind.
Swart mylla jordh.
Lindha.
Leer jordh.
Muhl och stenigh jordh.
Odugeligh stenbacka medh granskough.
Oduglig mark.
Swart mylla jordh.
Örr jordh.
Linde wall.
Leer jord.
Leerblandat jord.
Oduglig backa.
Lind.
Leerblandat jord.
Wässings udden.
Steen bunden mark medh biörke skough.
Hårde wall.
Hård walls engh.
Saugh jord.
Saugh jordh.
Leer jord.
Saugh jord.
Linde wall.
Saugh jord.
Leerblandat.
Linde wall.
Saugh jordh.
Steen backa.
Biörke backa.
Oduglig baka.
Skough backa oduglig.
Gran skough och stenigh mark.
Fall och stenigh backa.
Kalf haga.
Steenbunden mark med gran skough.
Bäckz egor på denna sijdan.
Skough och uth marck.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


Reviderat år 1753 och observerat som qvarliggande
memorial och anmärckningar utwisa.