S5:164(Tom sida:)
Folio 164.
No 20.

Geometrisk delineation
öfver
Iboholms skoug och marck jämpte
den tuistige linien, så och dubieuse
råå linier med grannarna.
45.
Q 5.