S5:168(Tom sida:)
7.  Folio 168.

Sticksiöö uti
Glandhammars härad och sochn.
46.
Q 5.