S5:172(Tom sida:)
8.  Folio 172.

Sundby uti
Glandhammars härad och
Öby sochn.
47.