S5:176(Tom sida:)
9.  folio 176.

Sticklinge uti
Glandhammars härad och
Öby sochn.
48.