S5:180(Tom sida:)
Folio 180.

Moora uti
Glandhammars härad och
Öby sochn.
49.